Workflows

Workflows algemeen
De TabletForms Workflow Designer maakt het mogelijk om zelf workflows voor de formulieren te ontwerpen. Een workflow kan aan meerdere formulieren gekoppeld ...
Tue, 16 Feb, 2021 at 2:48 PM
Workflows scherm
Op het Workflows scherm worden alle workflows van uw organisatie getoond en beheerd. Boven de verschillende kolommen zijn er filter opties voor het zoeken v...
Tue, 16 Feb, 2021 at 12:05 PM
Workflow gegevens scherm
In het workflow gegevens scherm worden de instellingen van de workflow beheerd. Organisatie: De naam van de organisatie aan die de workflow is geko...
Fri, 19 Feb, 2021 at 7:17 PM
Workflow designer
In de Workflow designer wordt de workflow samengesteld. Dit gebeurt door op het + icoon te klikken waardoor er gekozen kan worden uit de verschillende workf...
Tue, 16 Feb, 2021 at 2:47 PM
Workflow variabelen
In de verschillende workflow blokken kunnen formulier gegevens gebruikt worden als variabelen door de veldnaam tussen ['  '] te plaatsten (bijv [&...
Fri, 5 Mar, 2021 at 5:10 PM
Workflow PDF BESTAND
Het PDF bestand blok zorgt ervoor dat het formulier als PDF bestand wordt opgeleverd. Naast het omzetten van het formulier als PDF kunnen ook pdf bijlagen a...
Sun, 21 Feb, 2021 at 5:03 PM
Workflow GEGEVENS BESTAND
Alle gegevens van het formulier kunnen in de meest voorkomende gegevens bestand formaten worden opgeleverd. Dit omvat alle ingevoerde data maar ook de formu...
Tue, 23 Feb, 2021 at 2:52 PM
Workflow PDF SAMENVOEGEN
Het PDF samenvoegen blok zorgt ervoor de meerdere pdf bestanden samengevoegd worden tot één PDF bestand. Deze kan uit verschillende formulieren PDF bestande...
Tue, 23 Feb, 2021 at 3:20 PM
Workflow GEGEVENS SAMENVOEGEN
Het Gegevens samenvoegen blok zorgt ervoor dat gegevens van meerdere formulieren samen gebundeld wordt tot één overzicht of data bestand. Samengevoegd X...
Sun, 28 Feb, 2021 at 2:13 PM
Workflow VERZENDEN
Het Verzenden blok zorgt voor dat de aangemaakte bestanden in de workflow verzonden worden per email, of in een map worden geplaatst waar deze gedeeld worde...
Sun, 28 Feb, 2021 at 5:11 PM