In het workflow gegevens scherm worden de instellingen van de workflow beheerd.Organisatie: De naam van de organisatie aan die de workflow is gekoppeld, deze kan niet aangepast worden


Naam: Naam van de workflow, hiermee beschrijf je kort waarvoor de workflow dient zodat deze makkelijk herkenbaar is


Edit workflow diagram: Dit opent de workflow designer waarin de workflow middels de blokken wordt samengesteld


Importeren: Het importeren van een workflow json bestand. Door te importeren worden de al samengestelde workflow blokken overschreven met workflow samenstelling van het import bestand.


Exporteren: Het exporteren van een workflow json bestand. Deze bevat de complete workflow samenstelling met alle blokken, instellingen en gegevens.


Formulieren: Alle beschikbare formulieren van de organisatie worden hier getoond. Het selecteren van één of meer formulieren koppelt de workflow aan de gekozen formulieren.


Categorieën: Alle beschikbare categorieën van de organisatie worden hier getoond. Het selecteren van één of meer categorieën koppelt de workflow aan de gekozen categorieën. De workflow is dan alleen zichtbaar voor de beheerder als deze aan dezelfde categorie is gekoppeld.


Schema frequenties:  Door te kiezen uit dagelijks, wekelijks of maandelijks wordt de workflow volgens de gekozen frequentie uitgevoerd. De schema dag en schema tijdstip veld worden bij de keuze zichtbaar. Bijvoorbeeld als er wekelijks op vrijdag avond een overzicht aangemaakt en per email verzonden moet worden, kiest men bij frequentie wekelijks, bij dag vrijdag en bij tijdstip 20:00.


Gebruiker: Bij het opslaan wordt de naam van de gebruiker gelogd om inzage te hebben wie de laatst aanpassingen heeft verwerkt.


Opslaan: De instellingen worden opgeslagen en men keert terug naar het Workflow overzicht scherm 


Terug naar de lijst: Aanpassingen worden niet opgeslagen en men keert terug naar het Workflow overzicht scherm