In de verschillende workflow blokken kunnen formulier gegevens gebruikt worden als variabelen door de veldnaam tussen ['  '] te plaatsten (bijv ['tf_documentnaam']).  De variabel wordt dan vervangen door de gegevens die in het document zijn.

Bijvoorbeeld als ['tf_email'] is opgegeven in het Verzenden blok bij Email Aan en in het document is in het veld tf_email 'info@tablet-forms.nl' ingevuld, dan wordt de email verzonden aan info@tablet-forms.nl.
De meest voorkomende variabelen zijn:


['tf_documentnaam']: Naam van het document

['tf_documentnr']: Unieke nr van het document

['tf_gebruiker_email']: E-mail adres van de gebruiker die het document heeft opgeslagen/verzonden

['tf_user']: Naam van de gebruiker die het document heeft opgeslagen/verzonden


['CurrentYear']: Huidig jaartal - Voorbeeld: 2021

['CurrentMonth']: Huidge maand - Voorbeeld: 01

['CurrentWeek']: Huidge ISO week nr - Voorbeeld: 1

['CurrentDay']: Huidge dag - Voorbeeld: 01Formulier details instellingen: 


Er zijn ook een aantal formulier variabelen die verwijzen naar de e-mail gegevens die bij de formulier details zijn ingevuld, deze kunnen ook in de workflow blokken gebruikt worden. 


['EmailAan']: Formulier details Aan
['EmailCC']: Formulier details CC

['EmailBCC']: Formulier details BCC

['EmailOnderwerp']: Formulier details Onderwerp

['EmailPDF']: Formulier details PDF optie

['EmailAfbeeldingen']: Formulier details Afbeeldingen optie 

['EmailXML']: Formulier details XML optie

['EmailNaam']: Formulier details Naam bijlage

['EmailTekst']: Formulier details Email tekst