Webservices

Beschrijving
De Tablet Forms web services maken het mogelijk om vanuit uw software direct het TabletForms portaal aan te sturen. Hiermee kunnen onder andere gebruikers a...
Thu, 11 Mar, 2021 at 12:10 PM
Gebruiker aanmaken
Omschrijving Gebruiker aanmaken en deze rechten geven. Hiermee wordt ook direct een email naar de gebruiker gestuurd met aanmeld gegevens.  Velden  em...
Thu, 11 Mar, 2021 at 12:32 PM
Gebruiker aanpassen
Omschrijving Gebruiker gegevens van een al aangemaakte gebruiker aanpassen.  Velden id:  Emailadres van de gebruiker  email:  Emailadres en tevens oo...
Thu, 11 Mar, 2021 at 12:35 PM
Gebruiker formulieren koppelen
Omschrijving Formulieren aan een gebruiker koppelen zodat deze voor de gebruiker zichtbaar zijn en gekozen/verwerkt kunnen worden.     Velden email: Ema...
Thu, 11 Mar, 2021 at 12:36 PM
Gebruiker formulieren ontkoppelen
Omschrijving Formulieren ontkoppelen zodat deze niet meer zichtbaar of te kiezen zijn voor de gebruiker.     Velden email: Emailadres en tevens ook inlo...
Thu, 11 Mar, 2021 at 12:44 PM
Document aanmaken
Omschrijving Document voor een gebruiker aanmaken en voorzien van variabele gegevens.    Velden naam: De naam van het aan te maken document  formuliern...
Thu, 11 Mar, 2021 at 12:49 PM
Document aanpassen
Omschrijving Documenten aanpassen, op voltooid zetten of aan een andere gebruiker toewijzen.    Velden documentnr: Document nummer  naam: De naam van ...
Thu, 12 May, 2022 at 9:23 AM
Document verwijderen
Omschrijving Documenten verwijderen.   Velden documentnr: Document nummer      URL https://tf2.tablet-forms.nl/Formuliers/DeleteXML     XML <Fo...
Thu, 11 Mar, 2021 at 12:53 PM
Formulier aanpassen
Omschrijving Veldwaarden bijwerken met nieuwe gegevens, zodat deze direct beschikbaar zijn als er een nieuw document aangemaakt wordt.     Velden form...
Thu, 11 Mar, 2021 at 12:56 PM
Optielijst aanmaken
Omschrijving Optielijst in een organisatie aanmaken met json inhoud Velden Naam: De naam van het optielijst veld in het formulier waar deze aan gekoppe...
Thu, 11 Mar, 2021 at 12:58 PM