De Tablet Forms web services maken het mogelijk om vanuit uw software direct het TabletForms portaal aan te sturen. Hiermee kunnen onder andere gebruikers aangemaakt worden, formulieren van variabele gegevens worden voorzien, optielijsten worden bijgewerkt en documenten direct voor gebruikers worden aangemaakt. 


Om de webservices aan te roepen wordt er gebruik van een API token, deze wordt door TabletForms aangemaakt en staat bij de Organisatie gegevens. Voor iedere Organisatie is er een unieke API token binnen TabletForms. (hieronder een voorbeeld)