Formulieren

Formulieren scherm
Een formulier is een sjabloon op basis waarvan documenten gemaakt worden. Het scherm Formulieren toont een lijst met alle formulieren beschikbaar voor de...
Mon, 4 Feb, 2019 at 5:21 PM
Formulieren aanmaken
Kies de knop Nieuw formulier  Voer de naam van het formulier in bij Naam  Kies Import en selecteer het xhtml bestand van het formulier om te importeren ...
Mon, 4 Feb, 2019 at 5:23 PM
Formulieren instellingen
Elk formulier heeft een aantal mogelijke instellingen zoals archiveren, workflow en email opties: Categorieën Door een formulier aan een Cat...
Fri, 30 Jul, 2021 at 1:41 PM