Elk formulier heeft een aantal mogelijke instellingen zoals archiveren, workflow en email opties:Categorieën

Door een formulier aan een Categorie toe te wijzen wordt deze alleen zichtbaar voor beheerders die ook aan de categorie gekoppeld zijn. Archiveren

Het archiveren verwijdert documenten die niet langer nodig zijn, zodat het systeem overzichtelijk en snel blijft. Hiermee kan men het aantal dagen dat een document na de laatste keer opslaan/verzenden nog beschikbaar moet blijven instellen. 
Het aantal dagen bij Voltooide documenten is alleen van toepassing voor alle documenten die het kenmerk voltooid hebben. 


Het aantal dagen bij Alle documenten geldt voor alle documenten ongeacht of deze voltooid zijn of niet.Gebruikers

Formulieren kunnen aan één of meerdere gebruikers gekoppeld worden. Gekoppelde formulieren zijn voor de gebruiker in de app beschikbaar om nieuwe documenten te maken.
Door meerdere gebruikers te selecteren wordt het formulier aan alle gekozen gebruikers gekoppeld.
Workflow

De workflow instellingen bepalen de acties die plaatsvinden op het moment dat een document opgeslagen/verzonden wordt. Er kunnen een of meerdere workflows gekozen worden die met de workflow designer gemaakt zijn. 


Bij Extract tool workflow wordt het pad opgegeven van de door TabletForms geprogrammeerde workflow.


 
Email instellingen

Met de email instellingen heeft men direct invloed op de email actie die gebeurt nadat een document is opgeslagen/verzonden. In alle email velden kunnen ook de gegevens van de invoervelden van het document gebruikt worden. Dit gebeurt door de veldnaam tussen de volgende tekens [' '] te plaatsen. Dus ['tf_Ordernummer'] zal in de email het in het document ingevoerde nummer van invoerveld tf_Ordernummer tonen.


Hieronder zijn nog een paar document velden die vaak gebruikt worden:

['tf_documentnaam'] Naam van het document

['tf_documentnr'] Nummer van het document

['tf_user'] Naam van de gebruiker die het document heeft verwerkt

['tf_gebruiker_email'] Email van de gebruiker die het document heeft verwerkt