Categorieën dienen als een filter voor beheerders.

Een categorie is een groep van formulieren, gebruikers en optielijsten waardoor een beheerder niet alles in een organisatie ziet, maar filtert wat voor de beheerder van toepassing is. Dit kunnen afdelingen, projecten, sub bedrijven enz. zijn.


Als formulieren, gebruikers en optielijsten niet aan een categorie gekoppeld zijn, zijn deze voor alle beheerders zichtbaar. Zijn de formulieren, gebruikers en optielijsten wel aan een categorie gekoppeld, zijn deze ook alleen zichtbaar voor beheerders die dezelfde categorie hebben.
Elk categorie heeft een vast aantal kenmerken:


ID: Uniek ID nummer van de categorie


Naam: Naam van de categorie


Organisatie: Naam van de Organisatie waaronder de categorie valt


Gebruikers: De Gebruikers die aan de categorie gekoppeld zijn (door erop te klikken worden de gebruikersnamen getoond)


Formulieren: De Formulieren die aan de categorie gekoppeld zijn (door erop te klikken worden de formulier namen getoond)


Optielijsten: De optielijsten die aan de categorie gekoppeld zijn (door erop te klikken worden de optielijst namen getoond)Bewerken


 Het categorie details scherm openen


 De categorie verwijderen (eerst moeten alle gebruikers, formulieren en optielijsten ontkoppelt zijn)