Input velden

Het type input veld bepaalt de invoer methode van het veld voor de gebruiker. Er is de keuze uit de volgende soort input velden:Tekst velden zijn de meest voorkomende invoervelden. Alle alfabetische als numerieke invoerwaarden zijn toegestaan.


Nummer velden kunnen alleen numerieke waarden bevatten. Afhankelijk van de tablet wordt er alleen cijfer invoer getoond.


Datum velden kunnen alleen een datum waarde bevatten. Het datum formaat is YYYY-MM-DD maar wordt als DD-MM-YYYY weergegeven in Europa. Afhankelijk van de browser en tablet wordt er een Datum picker getoond.


Tijd velden kunnen alleen een tijd waarde bevatten. Het tijd formaat is HH:mm en wordt als 24 uur notatie getoond.


Memovelden worden gebruikt om meerdere regels tekst in te geven zoals een verslag of omschrijving. De velden groeien mee met de hoeveelheid tekst die ingevoerd wordt. In de veldeigenschappen kan men ook bij Rijen het aantal regels ingeven en daardoor ook de hoogte van het Text Area veld bepalen. Als men Rijen leeg laat zal het Memoveld twee regels hoog zijn.


Optielijst velden geven de gebruiker een keuze uit een lijst van antwoorden. Elke optie heeft een zichtbare optie waarde en een data waarde, deze mogen hetzelfde zijn. Dus als men bijv. uit een lijst van medewerker namen kiest en bijvoorbeeld Henk selecteert wordt de naam Henk in het formulier getoond, maar in het gegevens bestand komt zijn personeelsnr bijv. 12345 te staan.


Met de Optie toevoegen kunnen nieuwe optie keuzes toegevoegd worden. Het rode kruis verwijdert de optie.Bij Checkbox worden alle beschikbare keuzes in het formulier getoond. Hiervan kan men 1 of meerdere selecteren. Net zoals de Optielijst heeft iedere keuze een zichtbare waarde en een onzichtbare data waarde. Het toevoegen en verwijderen van keuzes gaat op dezelfde manier als bij de optielijsten.


Het Meerkeuzeveld toont net zoals bij de Checkbox velden alle beschikbare keuzes alleen kan men maar 1 selecteren. Net zoals de Optielijst heeft iedere keuze een zichtbare waarde en een onzichtbare data waarde. Heeft men een keuze gemaakt en kiest men daarna iets anders wordt de eerste keuze ongedaan gemaakt.Het toevoegen en verwijderen van keuzes gaat op dezelfde manier als bij de optielijsten.


Handtekening velden maken het mogelijk om met de vinger of met een stylus een echte handtekening in het formulier toe te voegen. De Handtekening velden hebben een standaard afmeting een kunnen niet breder of smaller gemaakt worden. Er passen precies 2 Handtekening velden naast elkaar op 1 regel. Als men in het formulier een Handtekening veld kiest, wordt er een handtekening vak getoond waarin men kan tekenen. Door vervolgens OK te kiezen wordt de handtekening in het Handtekeing veld geplaatst.Met Code velden heeft men de mogelijkheid om zelf invoer velden te maken en in het formulier toe te voegen. De code moet XHTML zijn en moet in het XHTML Code veld geplakt worden. Het resultaat wordt direct in het designvlak getoond. Hiermee kun je bijvoorbeeld een tabel maken met berekeningen enz.Layoutelementen

Er zijn drie soorten layout velden en zijn voor de opmaak van het formulier bedoeld:


De Koptekst velden dienen als hoofdstuk titels om de volgende set van invoervelden te kenmerken zoals adresgegevens, werkzaamheden, materialen, enz. Voor zowel de tekst als de achtegrond kan er een kleur ingevoerd worden.
Tekstvlak velden kunnen een beschrijving of toelichting weergeven die van toepassing is voor de daarop volgende invoervelden. Net zoals de Koptekst velden kan men voor de tekst als de achtegrond een kleur invoeren.Met het Logo veld kan men een afbeelding bestand (jpeg / png / bmp) in het formulier toevoegen. Kies een bestand en deze wordt direct in het designervlak getoond. De afbeelding wordt geschaald naar een maximale hoogte van 80px en maximale breedte van 890px. Het is ook mogelijk een afbeelding met logo en adres gegevens te gebruiken, of onderaan aan het formulier de gegevens en certificeringen te tonen.

Er is nu ook de mogelijkheid om een foto toe te voegen aan uw eigen designer formulier. Het kopje foto is inmiddels toegevoegd en ook deze werkt middels het drag and drop systeem.  Ook hier kunt u nog naam, en change scripts toevoegen mocht dat gewenst zijn.


TabelLabel :

De naam van de tabel.

Tekstkleur en Achtergrondkleur:

Deze zijn aan te passen naar de door u gewenste kleur om goed bij uw logo en eigen bedrijfsuitstraling te passen.

Rijen:

U kunt de tabel zo groot maken als u zelf wilt maar kunt er voor kiezen om niet alle rijen tegelijkertijd zichtbaar te maken in uw formulier.

Door een beperkt aantal rijen zichtbaar te maken lijkt uw formulier korter en netter maar indien meer rijen nodig verschijnen deze automatisch een voor een op het moment dat u de gegevens in een zichtbare rij hebt ingevuld.

Kolommen:

Standaard bestaat een tabel uit 3 kolommen. Deze kunt u uitbreiden middels de knop: Kolom Toevoegen.

 

De kolommen worden aangevuld met het aantal rijen dat u eerder heeft aangegeven.  U kunt elke kolom nu benoemen in het eerste veld.

Met het keuze menu kunt u vervolgens kiezen uit de verschillende soorten velden.

  • Tekstveld
  • Memoveld ( deze groeit mee met uw notitie)
  • Hier bij kunt op rij niveau een verschillende opmerking en, of een vraag stellen
  • Getalveld
  • Datumveld
  • Tijdveld
  • Optielijst

Optielijst:

De optielijsten zijn middel het potlood icoon in te vullen. U kunt verschillende lijsten maken per verschillende kolom.

Middels het potlood icoontje achter de optielijst kunt u de optielijsten vullen met de door u gewenste informatie

Berekeningen

Een tabel kan een simpele berekening bevatten door middel van een onchange script toe te voegen aan uw formulier.Voor meer gedetailleerde informatie over de onchange en onload scripts klikt u Hier.