Optielijsten aan formulieren koppelen


  1. Kies wijzigen in het optielijsten scherm
  2. Selecteer een of meer formulieren 
  3. Kies Opslaan

Het optielijst veld in de gekozen formulieren wordt gevuld met de gegevens van de optielijstOptielijsten wijzigen


  • Kies wijzigen in het optielijsten scherm
  • Selecteer Import
  • Kies Opslaan

    Het optielijst veld in de gekozen formulieren wordt bijgewerkt met de nieuwe gegevens van de optielijst