Optielijsten zijn keuzelijsten met een of meer opties die aan een of meer formulieren gekoppeld kunnen worden. Door een optielijst te wijzigen wordt deze in alle gekoppelde formulieren ook direct gewijzigd. De naam van de optielijst komt overeen met de veldnaam in het formulier. 
Elke optielijst heeft aan aantal vaste kenmerken:


  • ID: Deze is uniek voor elk document en wordt door het systeem aangemaakt

  • Organisatie: De organisatie aan welke de optielijst toebehoort

  • Naam: De naam van de optielijst. Deze moet overeen komen met de veldnaam in het formulier.

  • Formulieren: De lijst van formulier aan welke de optielijst gekoppeld is

  • Catoegorie: De categorie waaraan de optielijst gekoppeld is 


Bewerken


 De optielijst wordt in json formaat gedownload


 Opent het optielijst details scherm


 Verwijdert de optielijst (eerst moet deze ontkoppeld worden van alle formulieren en categorieën)