CSV


Met een CSV bestand kunnen één of meerdere documenten met variabele gegevens aangemaakt worden en direct ook aan één of meerdere gebruikers worden toegewezen.


  1. Kies de knop Nieuw document 
  2. Kies de knop Bestand kiezen en selecteer het CSV bestand 


Het CSV bestand bestaat uit een aantal verplichte kolom koppen en daaropvolgend de veldnamen, alle gescheiden met een puntkomma: ;

Elke regel in de CSV maakt een document aan.


FORMULIERNR
DOCUMENTNAAM
GEBRUIKER
tf_Veldnaam_1
tf_Veldnaam_2 
1
Demo document 1
gebruikers@email.nl
Gegevens 1
Gegevens 11
1
Demo document 2
gebruikers@email.nl
Gegevens 2
Gegevens 22


Voorbeeld CSV:


FORMULIERNR;DOCUMENTNAAM;GEBRUIKER;tf_Veldnaam_1;tf_Veldnaam_2

1;Demo document 1;gebruikers@email.nl;Gegevens 1;Gegevens 11

1;Demo document 2;gebruikers@email.nl;Gegevens 2;Gegevens 22


Dit voorbeeld CSV zal twee documenten voor de gebruiker met inlognaam gebruikers@email.nl aanmaken. 


Het eerste document heeft als naam Demo document 1 met daarin twee velden voorgevuld met Gegevens 1 en Gegevens 11 .

Het tweede document heeft als naam Demo document 12 met daarin twee velden voorgevuld met Gegevens 2 en Gegevens 22 .


Een beheerder kan voor zichzelf en andere gebruikers documenten via CSV aanmaken.

Een gebruiker kan alleen voor zichzelf documenten via CSV aanmaken, de kolom GEBRUIKER wordt genegeerd. XML


Middels het importeren van het XML bestand van een al verwerkt document kan een identiek document worden aangemaakt inclusief alle ingevoerde gegevens en foto's


  1. Kies de knop Nieuw document 
  2. Kies de knop Bestand kiezen en selecteer het XML bestand

De XML bestanden hiervoor worden direct vanuit Tabletforns in de workflow aangemaakt. Om deze bestanden aan te maken zet u XML bestanden aan in de formulier eigenschappen.