Document voor jezelf aanmaken


  1. Kies de knop Nieuw document 
  2. Kies het type document bij Template 
  3. Voer de naam van document in bij Naam 
  4. Indien gewenst kan er ook een Kenmerk ingevoerd worden 
  5. Kies de knop Nieuw

Het document wordt aangemaakt en direct geopend.


Document voor een gebruiker aanmaken (Beheerder)

 


  1. Kies de knop Nieuw document
  2. Kies het type document bij Template
  3. Kies de gebruiker voor wie het document aangemaakt moet worden bij Gebruiker
  4. Voer de naam van document in bij Naam
  5. Kies de knop Nieuw

Het document wordt aangemaakt en direct geopend. 

Voer indien van toepassing een aantal velden in en kies in het menu rechtsboven Sluiten.
Het document verschijnt nu in de lijst van de gebruiker aan wie het document is toegewezen.