Via de menuoptie Documenten start u nieuwe documenten op, kunt u documenten invullen en verwerken, en houd u overzicht en controle over de documenten die nog actie vereisen. Elk document heeft een vast aantal kenmerken:

Documentnr: Deze is uniek voor elk document en wordt door het systeem aangemaakt


Naam: Naam van het document


Kenmerk: Referentie van het document


Gebruiker: Naam van de gebruiker aan wie het document is toegewezen


Datum: Datum van wanneer deze voor het laatst is gewijzigd


Formulier: Het formulier sjabloon van het document


Voltooid: Kenmerk of het document voltooid is
Bewerken:


  Het document openen


Het document eigenschappen aanpassen


  Document bijlage openen
  Filter / Zoek functie


  Verwijder geselecteerde documenten.


  Kopieer geselecteerde documenten.